----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Krajský soud v Praze

Sent: Wednesday, March 14, 2007 10:43 AM

Subject: Dotaz.


Okresní soud v Kladně

Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno.

 

Spisová značka :  39 Cd 78/2007.

 

 

Mgr. Anna Ryšánková,

justiční čekatelka.

 

 

    Vážená paní magistro,

 

    včera mi bylo doručeno předvolání, kterému nerozumím a pokusím se vysvětlit proč. Proti povinnému Marcelu Pokornému jsem podal návrh na výkon rozhodnutí u Okresního soudu v Litoměřicích, kde je také záležitost pod č.j. 20E 456/2006 projednávána.

    Tento případ má ale další souvislosti a sice tyto (byly uvedeny i v dopisu z 18.2.2007) :

 

1/Pohledávka byla součástí "balíku pohledávek" v nominální hodnotě cca 41 milionů Kč, který měl bývalý SKP - JUDr. Pavel Pikola k dispozici

   v konkurzu na můj majetek (Krajský soud v Praze sp. zn. 38K 19/99 ) a byla to jedna z těch, které se správce ani nepokusil vymáhat, čímž

   zcela nepochybně poškodil jak mne, tak mé bývalé věřitele. Žaloba v této věci byla podána k Okresnímu soudu v Kladně již 16.9.2003 a zatím

   nebyla projednávána.

2/JUDr. Pikola v Závěrečné správě z konkurzu tvrdí, že zpeněžením pohledávek získal do podstaty cca 630 tisíc Kč, což je v diametrálním rozporu

   s tvrzením člověka, který pohledávky pro JUDr. Pikolu vymáhal a podle něhož přivezl od mých bývalých dlužníků cca 6-7 milionů Kč. Co je  

   pravda a kde je rozdíl mezi těmito částkami? Na tento rozpor jsem již upozornil i orgány činné v trestním řízení, stejně tak jako na skutečnost,

   že JUDr. Pikola nechával seznam mých dlužníků upravovat a to tak, že z něho byla vypuštěna více než polovina dlužníků. Považuji za velmi

   pravděpodobné, že z něj byli vypuštěni právě ti dlužníci, kteří dluh zaplatili a to se zjevným záměrem, aby je nebylo možné zjistit. Stejnému

   záměru slouží i okolnost, že mi JUDr. Pavel Pikola již pátý rok po ukončení konkurzu zadržuje mou podnikatelskou evidenci, protože z ní by

   bylo možné stav před prohlášením konkurzu rekonstruovat a prokázat nejen tento, ale i další podvody JUDr. Pavla Pikoly - bývalého příslušníka

   bývalé StB. Také žaloba na vrácení evidence leží u Okresního soudu v Kladně neřešena od 20.12.2004.

 

   Jistě uznáte, že si jako občan nemohu opatřit střelnou zbraň, jít si pro svou evidenci k JUDr. Pikolovi osobně a vzít si ji násilím, když mi ji 

nevrátil sám, jak byl povinen. To bych si možná mohl beztrestně dovolit jako bývalý StBák, milicionář, nebo totalitní kádr, což jsem nikdy nebyl.

   Za této situace mi nezbývá, než se obracet na orgány činné v trestním řízení a soudy, žádat je, aby konaly svou povinnost a věřit, že přijde doba, kdy se bude možné i v ČR dovolat spravedlnosti.

 

   Tohle všechno Vám nepíši proto, že bych Vás chtěl z čehokoliv obviňovat. Jako justiční čekatelka za současné poměry v justici určitě nemůžete a naopak, bude na Vás a dalších Vašich kolezích a kolegyních tyto neřesti napravovat.

   Chci pouze vysvětlit, proč jsem se s problémem týkajícím se primárně Okresního soudu v Litoměřicích obrátil i na další instituce. Nelíbí se mi totiž stav, kdy se společenské instituce a jejich představitelé tváří, že je v ČR všechno v pořádku a nebo že přinejmenším oni nic nevidí a o ničem nevědí. Proto je považuji za nutné je o jednotlivých konkrétních situacích informovat.

   Okresní soud v Kladně jsem žádal, aby materiál ve věci : Němec x Pokorný přiložil ke spisové značce 3 T 56/2006-6900, nikoliv o otevření nového případu.

   Tímto situaci považuji za vyřízenou.

 

                 S pozdravem                                                       Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.    

 

 

Elektronicky podepsáno.