----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Krajský soud v Praze ;

Sent: Saturday, April 14, 2007 6:51 PM

Subject: Fw: Informace před jednáním o vrácení evidence.


 

----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Mgr. Lenka Kolačkovská

Sent: Saturday, April 14, 2007 6:39 PM

Subject: Informace před jednáním o vrácení evidence.


Mgr. Lenka Kolačkovská                                               Okresní soud v Kladně

AK  Třebízského  180                                                     Nám. Ed. Beneše 1997

Slaný.                                                                            Kladno

 

                                                                                      Prosím založit do spisu :  3 T 56/2006-6900.

 

                                                                                                                                                            Děkuji. FN.

   Vážená paní magistro,

 

   abychom si před vlastním jednáním soudu ujasnili, jaké doklady od JUDr. Pavla Pikoly požaduji, zpracoval jsem část z dalších podkladů,

které mám k dispozici.

   Když mi FÚ Slaný poskytl informaci, že peníze z konkurzu 38K 19/99 přišly z účtu vedeného ČOB, usoudil jsem, že právě tento účet sloužil pro potřeby výše uvedeného konkurzu. Zajisti jsem si proto výpis z tohoto účtu, který Vám v příloze zasílám. 

   Velmi mne zarazila již skutečnost, že tento účet byl veden pouze cca 14 dnů a to pouze v období od 11.2.2002 do 25.2.2002, zatímco konkurz  38K 19/99 trval od října 1999 do května 2002, tedy téměř tři roky. Jak je možné, že JUDr. Pavel Pikola po celé toto dlouhé období zřejmě všechny finanční transakce prováděl formou "hotovostních plateb". Nejsem konkurzní správce ani právník,  přesto jsem přesvědčen, že JUDr. Pavel Pikola si zcela nepochybně počínal v rozporu se zákonem. Věřím, že mi nebudete mít za zlé, když na počínání JUDr. Pikoly upozorním i orgány činné v trestním řízení a naše zákonodárce.

   Z přiloženého výpisu vyplývá, že účet byl založen 11.2.2002 a byl na něm v tento den zůstatek 30.442,22 Kč, které byly 19.2.2002 vyčerpány až na 11,73 Kč. 20.2.2002 byla odkudsi na účet poukázána částka 2,980.047,68 Kč, z které bylo ještě tentýž den poukázáno různým příjemcům celkem 566.834,55 Kč a další den (21.2.2002) 2,303.213.50 Kč.  Po několika dnech byl účet zrušen a celý zůstatek zřejmě vybrán?

   Abych především Policii ČR usnadnil práci, porovnal jsem převáděné částky s usnesením o rozvrhu zpeněřeného majetku (38K 19/99-490) a zjistil jsem, že z tohoto účtu nebyly poukázány všechny nároky. S výsledkem jsem již jednou některé instituce seznamoval, jak je patrné ze zaslaného zpracování (přikládám opakovaně), nepřiložil jsem k němu ale tehdy výpis z účtu.

    Upozorňuji a žádám orgány činné v tretním řízení, aby zaslaný seznam nepovažovaly za důkaz toho, že kromě nezaslaných částek byly všechny ostatní platby řádně provedeny podle schváleného rozvrhu. JUDr. Pikolu jsem poznal jako zcela bezzkrupulózního podvodníka a tak je nutné  důsledně prověřit, že příjmové účty skutečně patří v rozvrhu uvedeným subjektům. Velmi by mne překvapilo, kdyby to tak bylo.

     Doufám současně, že Policie ČR neočekává, že toto ověření budu provádět sám. Pokud ano, prosím, aby mi to sdělila. Žádám rovněž, aby se Policie ČR všech příjemců dotázala, zda jim příjmový účet patří a zda a kdy platbu řádně přijaly. Jako podatel trestního oznámení se budu chtít s výsledkem šetření seznámit.    

    U plateb, které z "konkurzního účtu" neodešli je nutné zajistit jiný doklad (útržek složenky, příjmový platební doklad atp.).

    Velmi mne zaráží chvat, s jakým by mi chtěl předat nějaké doklady provozovatel soukromé spisovny pan Pavel Hrubý. Přeji si, aby byly doklady před jejich odvezením ze spisovny  řádně převzaty a přesně zdokumentovány nějakou nestrannou úřední osobou či institucí, nejlépe Policií ČR. Chci se s Vámi, jako svou právní zástupkyní ve věci poradit, jak mám postupovat, abych toho dosáhl. Věřím, že za situace, kdy jsem na základě trestního oznámení JUDr. Pavle Pikoly již sedný rok trestně stíhán a dokonce obviněn mám plné právo na to, abych s pomocí své evidence prokázal, že jsem se žádného trestného činu nedopustil, že trestnou činnost v konkurzu páchal naopak JUDr. Pavel Pikola. 

 

                      S pozdravem a přáním hezkého dne                     Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.