----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Úřad vlády ČR

Sent: Monday, January 15, 2007 12:40 PM

Subject: Dopis předsedovi vlády.


Úřad vlády

Nábřeží Edvarda Beneše 4

Praha  1

 

 

Ing. Miroslav Topolánek

předseda vlády ČR.

 

 

 

    Vážený pane předsedo,

 

     už několik let se snažím vyřešit problém, který by v právním státu vůbec neměl vzniknout.

Jsem hluboce přesvědčen, že taková situace, kdy se občan stane obětí podvodu státního úředníka

a nedovolá se nápravy, protože mu v tom další s podvodníkem plně solidární státní úředníci brání

je možný jen ve státu, který se sice formálně zřekl své "totalitní minulosti a totalitních praktik",

kde ale celý totalitní státní aparát zůstal na svých místech (s výjimkou "nutných kosmetických

úprav") a mohl tak vytvořit funkční "státní mafii", která může bez ohledu na zákony a v rozporu s nimi 

doslova tyranizovat občana, který se fakticky nemá na koho obrátit.

    Vážený pane premiére, tento stav ale nemůže trvat do nekonečna. Já osobně jsem přesvědčen,

že je nanejvýš nutné tuto situaci řešit a věřím, že Vaše vláda i Vy osobně se o to pokusíte.

 

      V tom Vám přeji mnoho úspěchů           Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

  V příloze Vám zasílám na vědomí dopisy, kterými jsem se obrátil na několik ministrů

Vaší vlády.........FN.