Miroslav Kalousek,

ministr financí.Vážený pane ministře,obracím se na Vás osobně a jestliže jsem se rozhodl zvolit takovouto mimořádnou formu řešení, vede mě k tomu řada důvodů, z nichž některé se pokusím uvést a vysvětlit.

Prvním a velice vážným důvodem je okolnost, že řádné opravné prostředky nejsou občanovi jako jsem já, podle mého názoru a bohužel i zkušeností podložených několikaletým a zcela marným úsilím dosáhnout jejich prostřednictvím nápravy, nic platné.

Celá státní správa je nikoliv prorostlá organizovaným zločinem, jak se snaží tvrdit někteří optimisté, ona je se zločinem přímo bytostně srostlá, což v plné míře platí i pro Vámi řízený resort. Snažit se najít mezi pracovníky Ministerstva financí někoho opravdu solidního, korektního a nebo alespoň respektujícího zákony státu a práva občanů je jako pověstné „hledání jehly v kupce sena“.

S potěšením a zadostiučiněním jsem přijal jeden z příslibů současné vlády a sice že každoročně sníží počty státních úředníků o 3%. Trnu pouze trochu v obavách, aby se finální efekt nakonec nepodobal tomu „sociálně-demokratickému“, za jejichž vlády se počty úředníků výrazně zvýšili, ačkoliv také měly podle příslibu vlády o 2% ročně klesat. Ironií by bylo, kdyby nakonec i bilance této vlády skončila nárůstem úředníků a to ještě dynamičtějším (aby tu byla nějaká „úměra“ mezi slibem a jeho realizací), než u té předchozí.

Doporučoval bych Vám soustředit se také na otázku „kvality“ pracovníků ministerstva. Pokud jako občan občas vidím na televizní obrazovce jménem ministerstva hovořit lidi zcela evidentně důchodového věku a slyším jejich názory, jsem přesvědčen, že tito lidé na ministerstvu (ale i kdekoliv jinde ve státní správě) už nejméně 17 let přesluhují a brání tam v obvykle vysokých a významných pozicích nejen nástupu nové generace pracovníků, ale především novým přístupům a myšlenkám.

Další důvod, proč se obracím přímo na Vás bych nazval důvodem „politickým“. Mé problémy byly „odstartovány“ v době sociálně-demokratické vlády a nejspíš tu nebyla v té době politická vůle je (opozice často kritizovala špičky ČSSD za jejich „nadstandardní“ vazby na zločinecké kruhy včetně bývalých příslušníků bývalé StB).

Předpokládám, že Vy máte opravdový a upřímný zájem, aby se poměry na ministerstvu pod Vaším vedením významně a pro občany viditelně změnily. V tom Vám, ale i občanům ČR, přeji mnoho úspěchů.

V této chvíli bych Vás chtěl požádat, aby jste se osobně zasadil o důsledné prověření postupu FÚ Slaný při vyměření DPH jak mně, jako fyzické osobě, tak i mnou založené společnosti TEMPO Slaný, a.s. a pokud dospějete ke stejnému názoru jako já a řada právních i daňových odborníků s nimiž jsem problém konsultoval a sice, že postup FÚ Slaný byl v rozporu se zákonem, jistě se zasadíte o jeho revizi a nápravu.

Více informací je možné získat na www.zakony-online.cz , www.vzhuru-obcane.cz , nebo www.volny.cz/ferda.nemec/ .S pozdravem Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.