----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Okresní soud v Kladně


Sent: Sunday, February 18, 2007 4:37 PM

Subject: Dotaz na předsedkyni Okresního soudu v Kladně.


Okresní soud v Kladně

Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno.

 

 

JUDr. Renáta Kuncová

předsedkyně OS v Kladně.

 

 

      Vážená paní předsedkyně,

 

       v uplynulých dnech jsem se na internetu seznámil s žádostí pana Peciny (přiložena),

adresovanou na ministra spravedlnosti ČR.

      Nepochybuji o tom, že pan Pecina požaduje od pana ministra informace, na které má

právo se nejen dotazovat, ale kde je také podloženo zákonem jeho právo dostat odpověď a

znát fakta o minulosti soudců. Věřím, že toto právo nemá pouze on, ale všichni občané ČR.

      I mne již delší dobu trápí otázka, na čem je založeno podivné rozhodování soudců

Okresního soudu v Kladně a jedno z možných vysvětlení bylo, že je to právě "solidarita"

založená na společném členství těchto lidí v KSČ, SSM a dalších organizacích (milice, StB

a pod.) totalitního režimu před rokem 1989.

      Jako právní laik jsem ale o zákonu 106/1999 Sb. nevěděl.

      Teď bych se Vás ale chtěl zeptat, kteří ze současných soudců Okresního soudu v Kladně

byli členy KSČ a požádat Vás o jejich písemný seznam.

      Věřím, že se nebudete odvolávat na "soudcovskou nezávislost" a doporučovat mi s tímto

"zaklínadlem", abych se se svým dotazem obracel na každého ze soudců jednotlivě.

 

         Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den

 

                                                                Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568? Slaný.

 

Elektronicky podepsáno.

 

 

 

TOMÁŠ PECINA

SLEZSKÁ 56 • 120 00 PRAHA 2 • ČESKÁ REPUBLIKA

TEL. 724029083, 222211784 • FAX 222211785 • E-MAIL tomas@pecina.cz

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 426/16

128 10 Praha 2

V Praze dne 14. února 2007

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), žádám o zaslání seznamu všech soudců působících u obecných soudů České republiky, kteří byli v minulosti členy Komunistické strany Československa.

Pokud jde o možné námitky odkazem na ustanovení § 8a InfZ, uvádím, že informace o tom, že ústavní činitel byl v minulosti členem organisace, jež byla platným právem označena za zločinnou a zavrženíhodnou (cf. § 2 odst. 2 zákona č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu), nemůže být podřazena ochraně poskytované jinak obdobným informacím ustanovením § 9 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, neboť zájem takového subjektu údajů musí ustoupit veřejnému zájmu na zveřejnění skutečnosti, že tímto ústavním činitelem je osoba, jejíž osobní historie je spojena s členstvím ve zločinné organisaci; na tom nic nezmění ani fakt, že stát a jeho orgány této osobě výkon ústavní funkce umožnily, když v uvedené skutečnosti neshledaly překážku výkonu této funkce.

Požadované informace mi, je-li to možné, zašlete nejraději elektronicky na e-mailovou adresu tomas@pecina.cz.

Děkuji,

s pozdravem

Tomáš Pecina

Podepsáno elektronicky