POLICIE  ČESKÉ  REPUBLIKY

obvodní ředitelství Praha 11

služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor hospodářské kriminality

150 00  Praha 5, Ostrovského  253/3.

 

 

ČTS: ORII-7346/OHK1 - 2006.

 

 

    Vážení,

 

    obdržel jsem předvolání svědka, které v kopii připojuji. Nedokáži z něj ale poznat,

jaké záležitosti se má mé svědectví týkat a prosil bych proto o nějaké bližší vysvětlení.

    Věřím, že do 6.3.2007 se lze domluvit.

    Obracím se na policii elektronicky a přestože e-mail nezasílám na pracoviště

v Ostrovského ulici 253/3, věřím, že tam včas a v pořádku vnitřní poštou Policie ČR

dorazí.

    Tento způsob komunikace preferuji před telefonickou domluvou, která je co do

obsahu hovoru prakticky neprůkazná a věřím, že policie rovněž.

    Žádám proto, aby mi pro další jednání byla udána elektronická adresa na

shora uvedený útvar.

 

          S pozdravem a poděkováním za pochopení

 

                                      Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.