Trestní ozn. Pikola+znalec-pohledávky.


Kpt. Ing. Voráček

policejní rada

Policie ČR,

správa Středočeského kraje,

služba kriminální policie a vyšetřování,

odbor hospodářské kriminality,

Na Baních 1304

156 00 Praha 5 - Zbraslav
O z n á m e n í p o d e z ř e n í z  t r e s t n é h o č i n u.
Vážený pane vyšetřovateli,


několik měsíců jsem byl přesvědčen, že se Vy sám pozastavíte nad nelogičností situace, kdy mne již pátý rok na základě oznámení JUDr. Pikoly obviňujete, že jsem poškodil své věřitele, když jsem byl ochoten prodat „balík pohledávek“ v nominální výši cca 45 milionů Kč za cca 10 milionů, jestliže JUDr. Pikola nakonec tyto pohledávky zpeněžil za pouhých 600 tisíc Kč (čili jen 6% částky, za kterou jsem je prodal já).

Přestože jste si k posouzení mého prvního trestního oznámení na JUDr. Pikolu přizval soudního „znalce“ a ten odhadl hodnotu pohledávek na pouhých 120 tisíc Kč, považuji Vaší bezmeznou důvěru v jeho posudek za udivující. Jsem přesvědčen, že existují podklady o výtěžnosti takovýchto bloků pohledávek a že se s těmito údaji názor onoho „znalce“ nepochybně diametrálně rozchází.

Dále chci zdůraznit, že na asi 2/3 oněch pohledávek (tj. pohledávky za cca 30 milionů Kč) byly podány soudní žaloby (což buď ze spisu víte, nebo jste si mohl snadno zjistit), za které byly zaplaceny soudní poplatky. Jednoduchým propočtem si můžete ověřit, že jen tato částka (4% ze 30ti milionů) činí 1,200.000,-Kč a tedy několikanásobně překračuje „znalecký posudek“ a rovněž tak značně převyšuje výnos, který za pohledávky oficielně vykázal JUDr. Pikola.

Jestliže jsem použil termín „oficielně vykázal“, byl  to záměr. Chci Vás totiž informovat, že se ve zdejším regionu říká (řada dlužníků byla a je z okolí Slaného), že JUDr. Pikola z mých bývalých pohledávek nejprve několik milionů Kč od mých dlužníků vyinkasoval a teprve potom již obtížně vymahatelný zbytek prodal. Protože jako celkový příjem vykázal pouze oněch 600 tisíc Kč (údaj mám od Vás), znamenalo by to, že několik milionů se nedostalo do konkurzního výnosu k uspokojení věřitelů, ale do soukromé kapsy JUDr. Pikoly.

V každém případě ale JUDr. Pikola poškodil mé věřitele a mne a je nutno jen zjistit jakým způsobem a v jakém rozsahu. Jsem přesvědčen, že policie má prostředky, jak situaci „rozkrýt“ a že to i zodpovědně provede, protože je to její povinnost a společenské poslání.

Mé trestní oznámení se týká především JUDr. Pikoly, jako pachatele trestné činnosti, chci ale také vyslovit obvinění proti onomu „znalci“, který je buď nesvéprávným chovancem ústavu pro duševně postižené (v tom případě jsem připraven své obvinění odvolat), nebo vědomě JUDr. Pikolovi pomáhal zakrývat trestnou činnost.

Doufám, že se tentokrát postavíte k ověření mého oznámení opravdu zodpovědně. Považuji za korektní upozornit Vás, že se i v tomto případu paralelně obracím na Krajské státní zastupitelství.


Ve Slaném 19.9.2004

Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568