Ministerstvo vnitra

Ing. Jitka Pavlonová

ředitelka kabinetu ministra vnitra.

 

 

 Č.j. KM-4/OPO-Ko-2007.

 

 

 

 

    Vážená paní ředitelko,

 

    reaguji na Váš dopis, který přikládám. S politováním musím konstatovat, že se i pod vedením

současného ministra vnitra zřejmě nic nezmění na obvyklé ministerské praxi a to dát podnětům

od občanů takový smysl, který umožní je odmítnout s odvoláním na chybějící kompetence

ministerstva a ministra.

    Jak je zřejmé i z Vašeho dopisu, obracel jsem se s obdobným problémem na úřadujícího

ministra vnitra již několikrát, vždy jsem se ale setkal s přístupem, který bych nazval "Hra státních

úředníků na slepé a nechápavé".   

     Ačkoliv jsem vždy upozorňoval především na špatnou práci Policie ČR (a to snad je problém,

který se pana ministra týká a kde mu pro řešení nechybí kompetence) a na svém osobním případu

jsem pouze situaci dokládal, byl můj podnět pracovníky ministerstva vždy interpretován jako žádost

o nějaké osobní intervence a s odvoláním na omezené pravomoci pana ministra odmítnut.

    Věřím, že toto mé vysvětlení pomůže k lepšímu pochopení mého příštího upozornění na špatnou

práci Policie ČR.

    Ujišťuji Vás a Vaším prostřednictvím (doufám) i pana ministra, že nechci žádnou protekci

a že pokud by Policie ČR pracovala dobře, velmi rád bych si odpustil takovouto korespondenci

s panem ministrem, která by pak ostatně ani nebyla potřebná.

 

 

              S pozdravem                           Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.