----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Okresní soud v Kladně

Sent: Wednesday, February 21, 2007 12:11 PM

Subject: Odvolání proti usnesení 23 C 254/2006-26.


Okresní soud v Kladně

Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno.

 

 

Spisová značka :  23 C 254/2006-26.                           O D V O L Á N Í.

 

 

     Vážení,

 

     dne 10.12.2006 jsem podal k Okresnímu soudu v Kladně žalobu na určení odpovědnosti

za konkurz (je přiložena). Žaloba byla usnesením 23 C 254/2006-26 (přiloženo) zastavena.

     Proti rozhodnutí se odvolávám (odvolání přiloženo).

     Zastavení je zdůvodněno argumentací, že obdobné žaloby již u Okresního soudu v Kladně

probíhají a měly by to být žaloby, které přikládám, tak aby si každý mohl udělat vlastní názor.

     Jde (viz usnesení 23 C 254/2006-26) o následující žaloby :

 

1/ Žaloba proti SKP na vydání evidence ( 9 Nc 7743/2004).

2/ Žaloba proti postupu policie v Hradci Královém ( 7 C 203/2003).

3/ Žaloba proti postupu a rozhodnutí Okresního soudu v Kladně ve

    věci nároku společnosti DETECHA s.r.o. ( 19 C 78/2006).

 

    V souvislosti se sp. zn. 19 C 78/2006 chci ještě upozornit, že kauza byla nejprve projednávána

pod č.j. 10 Nc 5213/2004, později pod č.j. 19 Nc 7708/2004 a nyní je vedena jako 19 C 78/2006.

    Chci věřit, že se při těchto změnách v označení nevytratí časová a věcná souvislost a že

rozhodování soudu tím nebude negativně poznamenáno.

   

    Jak je ale zřejmé, žádná s žalob není identická s žalobou na určení odpovědnosti za konkurz

a tak opravdu nechápu, proč by tato žaloba měla být zastavena.

    Je tu ještě možnost, že se mnou Okresní soud v Kladně provádí jen jakési "soudní žertování".

Pokud ano, považuji to za nevhodné pro takovou instituci, jakou by měl být soud. Domnívám se,

že lidé s obdobným smyslem pro humor by se lépe než u soudu uplatnili jako komici v cirkusu.

 

        S pozdravem                             Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

Přílohy dle seznamu.

Podání je elektronicky podepsáno.