----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Policie ČR Správa středočeského kraje ;

Sent: Sunday, February 25, 2007 3:15 PM

Subject: Reakce na dopis.


POLICIE  ČESKÉ  REPUBLIKY

ÚOOZ  PČR

Na Perštýně 11

Praha 1.

 

Věc :  ČTS : ÚOOZ - 111/V7 - 2007.

 

 

     Vážení,

 

     obracel jsem se na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu PČR, protože jsem hluboce

přesvědčen, že tak rozsáhlou trestnou činnost, jaké se dopustil JUDr. Pavel Pikola (Ve Skalách 2,

Praha 6) nemohl páchat jako jedinec bez podpory pracovníků orgánů činných v trestním řízení

a v justici.

    Jestliže jsem řadu jeho podvodů a případů nezákonného jednání byl schopen odhalit já, jako

jedinec a řadový občan, potom nemohu považovat za normální, že je není schopna a to ani po

mém upozornění zaznamenat policie. Nepřehlédnutelný je rovněž fakticky neexistující dozor

soudu nad průběhem konkurzu a udivující "přízeň soudů" při "zásobování" JUDr. Pavla Pikoly

konkurzními případy.

    Měl jsem možnost (a Policie ČR takovou možnost má nepochybně také) se seznámit

s několika konkurzy na fyzické osoby podnikající ve statutu OSVČ a všichni úpadci z těchto

konkurzů hodnotí průběh konkurzu stejně jako já. JUDr. Pikola je pouze připravil o majetek,

který nikdy nezpeněžil způsobem odpovídajícím jeho reálné hodnotě, takže nikdy z dluhů

úpadců prakticky nic neuhradil, v řadě případů je naopak uznáním neexistujících závazků

zvýšil.

     Kromě konkurzů na fyzické osoby prováděl ale JUDr. Pikola rovněž konkurzy na

"právnické osoby", kde byla situace značně odlišná. Tam totiž obvykle při prohlášení

konkurzu žádný majetek, který by se dal zpeněžit nebyl, protože ho zpravidla odcizil

již menežment společnosti.

     Konkurz tu měl za cíl udělat za "hospodařením" se společností "tlustou čáru" a 

legalizovat tak "vytunelování společnosti". Aby mohl takový scénář proběhnout, nemohl

být konkurz svěřen někomu solidnímu, kdo by se situací před konkurzem chtěl korektně

zabývat a třeba nakonec objevil něco nezákonného. Takový konkurz musel být svěřen

někomu zcela loajálnímu, kdo byl navíc "motivován" jednat v souladu s potřebou "tunelářů".

     Soudě z počtu konkurzů, které mu byly svěřeny se právě JUDr. Pavel Pikola pro tento

úkol skvěle hodil.

     Předpokládám, že Policie ČR již ví o "podivných okolnostech" spojených s konkurzem

na pana Fialu (Potraviny "VÍT") - kde se "utopil úvěr" v rozsahu 800 mil. Kč a záhadně se 

"vytratil majetek" za dalších cca 800 mil. Kč. Kromě stíhaného pana Pitra seniora sehrál

nepochybně v konkurzu významnou roli i JUDr. Pikola, který se pokusil za těmito

nelegálními transakcemi udělat onu pověstnou "tlustou čáru" úředním prohlášením pana

Fialy za mrtvého, tak aby nebyl důvod k jeho stíhání a aby si pan Fiala mohl v klidu

Dominikánské republiky užívat své pracně nakradené milióny z ČR.

    Doufal jsem, že všech těch indiciích ukazujících na JUDr. Pikolu bude již dost na to,

aby je Policie ČR konečně vzala v úvahu a začla se činností JUDr. Pikoly zabývat.

    Z dopisu, který jsem ve věci dostal ale usuzuji, že trestní oznámení proti JUDr. Pavlu

Pikolovi budou i nadále posouvána na ta pracoviště, kde jsou zaměstnáni jeho "andělé

strážní" a ti pak budou....vyšetřovat, vyšetřovat, vyšetřovat, až nic nevyšetří.

    Pokud se ovšem nečeká, až se JUDr. Pikola rozhodne také přestěhovat do

Dominikánské republiky, nebo jiného teritoria, aby pak mohlo být zahájeno jeho stíhání

jako uprchlého.

   Doufám jen, že mne v takovém případu Policie ČR neobviní za to, že jsem tomu

nezabránil.

 

 

           S pozdravem                      Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

Prosím orgány činné v trestním řízení, aby tento dopis považovaly za opakované

trestní oznámení a současně stížnost proti zvolenému postupu.

 

Okresní soud v Kladně prosím o založení kopie do spisů 9 Nc 7743/2004,

 3 T 56/2006-6900 a do žaloby ze 16.9.2003, která byla jistě jen nedopatřením

založena do jiného, již dříve uzavřeného spisu a které ani po mé opakované

žádosti nepřidělil OS v Kladně žádné jednací číslo.

 

         Děkuji a přeji hezký den........................Ing. F. Němec.

 

Opatřeno elektronickým podpisem.