----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Okresní státní zastupitelství Kladno


Sent: Monday, February 26, 2007 10:09 AM

Subject: Vyjádření ve věci 2 ZN 2791/2006.


OKRESNÍ  STÁTNÍ  ZASTUPITELSTVÍ

Pavlisova ulice 2818

Kladno.

 

 

Sp. zn. :  2 ZN 2791/2006.

 

 

      Vážení,

 

      reaguji na dopis týkající se výše uvedené spisové značky (přiložena kopie).

Hned úvodem chci konstatovat, že mne tento dopis nepřekvapil i překvapil současně.

      Nepřekvapil mne v tom, že mé upozornění na nezákonné jednání JUDr. Pavla Pikoly

je opakovaně a jsem přesvědčen, že zcela záměrně desinterpretováno. Znova tedy

konstatuji a aby mé vyjádření nebylo přehlédnuto, tak ho i graficky zdůrazňuji :

 

     Obsahem a smyslem mého oznámení bylo sdělení,

že mi JUDr. Pavel Pikola od r. 2002 nezákonně zadržuje

mou podnikatelskou evidenci.

 

    Na případu kontroly ze strany VZP jsem chtěl pouze a opakovaně dát orgánům

činným v trestním řízení důkaz, že jsem i po konkurzu odpovědný za dodržování

zákonů v rámci svého podnikání i konkurzu, že tedy evidenci musím mít já a že ji

ji potřebuji.

     Již dříve jsem poslal orgánům činným v trestním řízení rovněž důkazy o tom,

že se na mne se stejnými požadavky jako VZP obrátila ČSSZ a FÚ, mnohokrát

jsem doložil, že svou evidenci potřebuji také pro vedení řady soudních sporů.

 

     Jedno z obvinění (je evidováno u Okresního soudu

v Kladně pod sp. zn. 3 T 56/2006-6900) na mne učinila

sama pod dopisem podepsaná JUDr. Tamara Kaiserová,

které nejen nevadí, že mi JUDr. Pavel Pikola odcizil

mé doklady, ale chystá se zřejmě stavu důkazní nouze

do níž jsem se dostal zneužít k tvrzením, která by byla

mou evidencí snadno a jasně popřena a vyvrácena.

 

    Nikdo z orgánů činných v trestním řízení také dosud

viditelně nechce vzít vážně ani má oznámení, že JUDr.

Pikola zcizením mé evidence zakrývá vlastní trestnou

činnost.

 

    V těchto bodech je reakce OSZ Kladno očekávaná a nepřekvapila mne.

 

     Překvapilo mne, že mi JUDr. Tamara Kaiserová upírá možnost si na její

usnesení stěžovat. To je zřejmě nový trend v činnosti orgánů činných v trestním

řízení. Asi vyšel (v přísném utajení) zákon :

 

           "Občane, drž hubu. My tady rozhodujem".

 

   Protože o něm ale zatím nevím, dovolil jsem si ozvat se.

Pokud byla má stížnost proti jednání JUDr. Pavla Pikoly pochopena tak,

že z ní nakonec JUDr. Pikola vyšel jako kladný hrdina, který se jen snaží

napravovat chyby druhých, ačkoliv by nemusel, potom byla zjevně nepochopena

a tak žádám orgány činné v trestním řízení, aby se problémem odcizené

evidence zabývaly znova a dospějí-li k názoru, že podle zákonů tato

evidence patří JUDr. Pikolovi, aby mi to jasně sdělily současně s odkazem

na právní předpisy v nichž to stojí a kde se o tom budu moci sám přesvědčit.

 

 

      S pozdravem                   Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

Okresní soud v Kladně : prosím o založení do spisu 

 1/ 9 Nc 7743/2004,

 2/ 3 T 56/2006-6900.

 

                                 Děkuji..............Němec.