----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Okresní soud v Kladně

Cc: Okresní soud Kladno ; Ministerstvo spravedlnosti ČR ; Vrchní soud v Praze ; Soudcovská unie ČR ; Nejvyšší správní soud ; Nejvyšší soud ČR ; Krajský soud v Praze ;

Sent: Sunday, January 28, 2007 4:16 PM

Subject: Vyjádření ve věci 9 Nc 7701/2007-18.


Okresní soud v Kladně

Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno

 

Sp. zn. :  9 Nc 7701/2007-18.

 

 

Mgr. Alena Hadravová.

 

 

    Vážená paní soudkyně,

 

    reaguji na Vaše rozhodnutí ve věci  9 Nc 7701/2007-18 a vnímám jako pozitivum, že soud Vaším prostřednictvím na mé podání z 2.1.2007 zareagoval tentokrát velmi rychle.

    Svou žalobu ze 2.1.2007 přikládám, tak aby si ji každý příjemce mohl přečíst a sám si udělat názor, zda je opravdu tak nesrozumitelná, jak uvádíte (i kopii Vašeho vyjádření přikládám).

    Je skutečností, že jsem se snažil popsat celou situaci co nejsrozumitelněji a v nezbytných souvislostech. Pro případ, že by ze žaloby soud nepoznal o co usiluji jsem požádal o přidělení právníka.

     Obávám se totiž, že já sám nejsem schopen už své podání napsat srozumitelněji a jestliže jste z něho nepochopila co napadám a o co usiluji, měl by nepochybně mezi námi jako tlumočník nějaký právník působit.

    Vy jste se ovšem rozhodla chtít všechny své nejasnosti objasnit ode mne a velice srozumitelně mi dáváte najevo, že pokud Vám nevyhovím tak, aby jste byla spokojena, nebudete se mým podáním zabývat.

    Takovým postojem jsem překvapen. Vnímám ho jako faktické popření mého občanského práva obracet se na soudy v situacích, kdy se cítím být nezákonně poškozován.

   Vy mi ovšem svým usnesením říkáte "Listina-nelistina, zákon-nezákon". Možná se v ní i něco takového uvádí (Listina základních práv a svobod), já ale rozhodnu, jestli Vám - pane Němec, takové právo uznám, nebo ne.

   A já už vím, že mi ho uznat nehodláte a pokud i ano, tak pouze formálně a dříve či později si najdete jinou záminku, aby jste mé podání mohla označit jako nedůvodné, formálně chybné, nebo opožděné. Takto si totiž počínají všichni Vaši  profesní kolegové.

    Jsem přesvědčen, že vím i proč. Nejde tu o mne, na to jsem příliš nevýznamný, jde tu o pár lumpů - bývalých a nebo i současných státních zaměstnanců, kteří se podíleli na nezákonném rozkradení mého majetku. Ti musí zůstat nepostižení a nepostižitelní.

    Věřím pevně, že ale jak na tyto lidi, tak i na ty, kteří jim zajišťovali ze svých pozic v orgánech ne"činných v trestním řízení" a u soudů beztrestnost, jednou dojde.

 

                    S pozdravem                                                 Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.