----- Original Message -----

*From:* Ing.Ferdinand Němec <mailto:ferda.nemec@volny.cz>

*To:* Mgr. Martina Stínková

*Sent:* Sunday, April 29, 2007 4:55 PM

*Subject:* Informace o exekucích.


Další z exekucí, které vůči mně mohly být uplatněny a to díky tomu,

že do konkurzu přihlášené závazky v rozporu se skutečným stavem jako

oprávněné uznal JUDr. Pavel Pikola byly :

1/ Na základě falešných daňových přiznání vyměřená DPH v rozsahu cca

10,07 mil. Kč, která se při úroku 0,1% denně zvyšuje každoročně o

36,5%, takže dnes činí cca 30 mil. Kč a penále, které mi již v r.

1999 bylo vyměřeno neoprávněně ve výši cca 1 mil. Kč (suma 37 mil. Kč).

K problematice FÚ Vám pošlu dopis který budu posílat JUDr. M.

Opatrnému. Jde o rozsáhlou a několik let se vlekoucí záležitost, v které

není

možné dosáhnout to logické a nejjednodušší, navíc vyplývající ze

zákona a sice aby správce daně jednoznačně řekl, jak mi předepsaná daňová

povinnost vznikla. Tato exekuce byla, na rozdíl od předchozích,

skutečně uplatněna formou exekuce na můj důchod (kopii sdělení ČSSZ

zasílám).

2/ Další kuriozní a finančně nezanedbatelný případ je pohledávka KB,

a.s. Tato banka nejen dala souhlas k převodu mých pohledávek na TEMPO

Slaný, a.s., ale také se na akciovou společnost v dalším jednání o

úhradu obracela. Přesto JUDr. Pikola její pohledávku uznal jako oprávněnou

pohledávku za mnou a rozdělil ji (podle svého tvrzení) mezi KB a

KONPO. Když jsem začal situaci zpochybňovat ( mj. proto, že součet obou

přihlášek byl o cca 3,9 mil. Kč větší, než můj původní převedený

závazek (kopii původného zápisu mám), došlo k "dodatečné" opravě v zápisu,

která chybu odstraňovala. Někdo z KB začal tvrdit, že byla uplatněna

ještě částka z mé směnky, kterou použil můj tehdejší obchodní partner

"velkoobchod PAVEL ANDR" na zaručení eskontního úvěru. Tuto částku

ale KB přihlásila i do konkurzu na pana ANDRA prohlášeného

Městským soudem v Praze pod spisovou zn. *90 K 39/2000. *Jsem

přesvědčen, že to není v pořádku. KB jsem několikrát žádal o zaslání

podkladů ve věci, tak abych si na jejich základě mohl zkontrolovat,

zda všechny procesy proběhly tak jak tvrdí druhá strana (jsem si jistý, že

nikoliv), KB si ale hraje na "mrtvého brouka", stejně jako Policie

ČR, které jsem své podezření, že v KB, a.s. někdo JUDr. Pavlu Pikolovi v

jeho

podvodech pomáhal, oznámil. KB pak převedla svou pohledávku na KONPO

a to na AB-Credit, který v exekuci pokračuje. Kauzu zatím

řeší Okresní soud v Kladně.

3/ Celkem zanedbatelná je položka, kterou požaduje OSSZ Kladno (veden

spor, Mgr. Kolbeková, v současné době z její iniciativy podána

"kasační stížnost"). Částka činí pouze 3.220,- Kč, jde ale o absurdní

postup OSSZ Kladno, kterým již z principu nemohu akceptovat.

To je snad v současné době všechno, pominu-li, že se kdykoliv může

kdokoliv s JUDr. Pikolou neoprávněně uznaných věřitelů ozvat a

řady subjektů požadujících exekuci mého majetku či příjmů rozšířit.

S pozdravem Němec.