----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Ministerstvo vnitra ČR e-podatelna ; Policie ČR Správa středočeského kraje ; Policejní presidium ČR e-podatelna ; Okresní policie Kladno ; Finanční policie ;

Sent: Monday, April 30, 2007 9:25 AM

Subject: Návrh.


MUDr. Mgr. Ivan Langer

ministr vnitra.

 

 

    Vážený pane ministře,

 

     obracím se na Vás dopisem, který je přiložen. Považujte ho především za stížnost občana proti podivnému způsobu práce Policie ČR.

     Pokud se Vám nepodaří ze své pozice dosáhnout zlepšení současného stavu, chci Vám alespoň navrhnout opatření k výrazné racionalizaci a úsporám nákladů na činnost Policie.

     Po svých dosavadních zkušenostech se domnívám, že by útvary hospodářské policie mohli mít na každém okrese pouze jediného vyšetřovatele, který by na všechny podněty a oznámení z řad občanů odepisoval, že jejich podání prověřil a neshledal je důvodným a pak už jen administrativní pracovnici, která by občanům v případě námitek a pod. sdělovala, že jejich podnět byl již přešetřen okresním vyšetřovatelem a odložen a že jejich dalšími podáními ve věci se již policie nebude zabývat.     Nevyšetřilo by se sice nic, takže výsledný efekt by byl obdobný jako v současné době, přineslo by to ale značné úspory na platech policistů a pro daňové poplatníky by to tedy znamenalo nezanedbatelné snížení daňové zátěže.

 

            S pozdravem                       Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

Okresní soud v Kladně, prosím o přiložení ke spisu  :  3 T 56/2006-6900.

 

                                                  Děkuji        Němec.