SEZNAM AKCÍ ze strany POLICIE ČR ve věci konkurzu ing.

Ferdinanda Němce 38K 19/99, jeho průběhu, porušování zákona a

průběhu policejního vyšetřování.Dne : podepsaný policista : lze nalézt ve spisu : poznámka :


24. 9. 99 por. Nejedlý ČVS:OVKD-1014/99 nepokračující

31. 5. 01 mjr. Němota ČVS:KVSC-2048/2000 ukončeno odložením

15.11. 02 npor. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000 po odložení pokračováno

24. 2. 03 npor. Krupka ORKD-590/Sl-Tč-2003 mé oznámení

22. 4. 03 kpt. Sajdl ČTS-ORKD-362/OHK-2003 odloženo

23. 4. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000 post. JUDr. Jaklovi (KSZ)

24. 4. 03 plk. Hlaváček PPR-821/OKS-2003

30. 4. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000

16. 5. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000 žádost o nahl. do spisu

23. 5. 03 kpt. Sajdl ČTS:ORKD-302/OHK-2003

26. 6. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000 překvalifikace obvinění

26. 6. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000

3. 7. 03 kpt. Sajdl ČTS:ORKD-302/OHK-2003

7. 7. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000

30. 7. 03 kpt. Sajdl ČTS:ORKD-302/OHK-2003 odložení

4. 8. 03 mjr. Beneš PJM-365/OHK-25-03 postoupení do Brna

27. 8. 03 kpt. Sajdl ČTS:ORKD-808/03

27. 8. 03 kpt. Sajdl ČTS:ORKD-808/03 podání vysvětlení

17. 9. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000 přizván „znalec“

Jiří Klimeš, nar. 5.10.1949, který zhotovil posudek ve prospěch JUDr. Pikoly

21.11. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000 přizván další „znalec“

Ivan Rajda – jmenován KS v Ústí n/Labem č.j. spr. 1113/95.

28.11. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000

28.11. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000

28.11. 03 kpt. Voráček ČVS:KVSC-2048/2000 sděleno obvinění

28.11. 03 kpt. Voráček ČTS:PSC-2286/OHK-2003 odlož. ozn. na Pikolu

29. 4. 04 mjr. Sajdl ČTS:ORKD-362/OHK-2003 odložení

13. 5. 04 plk. Paul ČTS:PJM-553/OHK-25-2003 podvod s akciemi

27. 8. 04 mjr. Beneš ČTS:PJM-553/OHK-25-2003 odložení

1. 10. 04 pplk. Tichý PPR-2304/K-2004 kancelář PP

23.11. 04 npor. Zajíčková ČTS:OR II – 7891/OHK3-48-2004

30.11. 04 genpor. Kolář PPR-2686/OKS-2004

15.12. 04 npor. Malotová - předvolání jsem vnímal jako snahu o nátlak a zastrašování

15.12. 04 npor. Malotová -„- -„- -„-

11. 3. 05 por. Šlesinger ORI-8379/3OHK-6-2004-Šl. „vyvinění Pikoly“

15. 4. 05 kpt. Voráček ČTS:KVSC-2048/2000

9. 5. 05 kpt. Voráček ČTS:KVSC-2048/2000 přizván znalec

Josef Drlík, nar. 19.3.1933, Litovická 1172, Hostivice. S čím znalci pracovali ?

Doklady neměli, zboží, movitý majetek a další aktiva byla dávno prodána a neexistovala a

pokud jde o nemovitosti, podívali se na ně pouze z dálky (dělal jsem jim při návštěvě Slaného

průvodce“). Přesto u nemovitostí výrazně snížili cenu předchozích, precizně zpracovaných

odborných posudků.

11. 5. 05 kpt. Voráček ČTS:KVSC-2048/2000

12. 5. 05 kpt. Voráček ČTS:KVSC-2048/2000

27. 5. 05 plk. Želásko PPR-2331-1/KPV-HK-2005

30. 6. 05 por. Šlesinger ČTS:ORI-KVSC-2048/2000 odložení P. ???

18.10. 05 JUDr. Hanzl KM-1149/OPO-Ko-2005 MV

20.10. 05 kpt. Voráček ČTS:KVSC-2048/2000

9. 11. 05 kpt. Voráček ČTS:KVSC-2048/2000

9. 11. 05 plk. Želásko PPR-2331-6/KPV-HK-2005

19.11. 05 mjr. Sajdl ČVS: 2708/KPV-HK-05

28.11. 05 kpt. Voráček ČTS:KVSC-2048/2000 podhodnocené zn. posudky

5. 12. 05 plk. Želásko PPR-2331-7/KPV-HK-2005

19.12. 05 plk. Hlaváček PPR-2735/OKS-2005

19.12. 05 kpt. Nosek FIPO-244-2/PD-2005

28.12. 05 plk. Jiříček PPR-2337/KPV-HK-2005

2. 1. 06 kpt. Sajdl nečitelné nezákonný postup FÚ

3. 1. 06 plk. Kapek PSC-362/KPV-2005

16. 1. 06 plk. Kapek PSC-362/KPV-2006

14. 3. 06 JUDr. Hanzl KM-128/OPO-Ko-2006 MV

20. 3. 06 plk. Švejdar PPR-1054/KPV-HK-2006

24. 3. 06 kpt. Nosek FIPO-49-2/PD-2006

27. 3. 06 por. Šlesinger ORI-8379/3OHK-6-2004-Šl.

11. 4. 06 mjr. Vávra PPR-720/OVK-2006

18. 4. 06 mjr. Malý OKFK-158/1-2-2006

18. 4. 06 kpt. Nosek FIPO-80-2/PD-2006

25. 4. 06 pplk. Med PSC-179/SVK-2006

26. 5. 06 mjr. Sajdl ČTS:ORKD-806/KPV-HK-2006

31. 5. 06 por. Pavlíček ČTS:PSP-2400/OHK-2-2006

8. 6. 06 pplk. Mayer PPR-1-151/K-2006

10. 7. 06 por. Šlesinger ORI-8379/2OHK-6-2004-Šl.

28. 7. 06 mjr. Friedrich ORPB-636-/SKPV-HK-2006

8. 8. 06 kpt. Jirásek ORKD-1136/KPV-OK-2-2006

17. 8. 06 kpt. Jirásek ORKD-1136/KPV-OK-2-2006

18. 8. 06 pplk. Vlk ORKD-796/01-2006

18. 8. 06 plk. Švejdar PPR-3153-1/KPV-OK-2006

29. 8. 06 kpt. Jirásek ORKD-1136/KPV-OK-2-2006

1. 9. 06 kpt. Jirásek ORKD-1131/KPV-OK-2-2006

19. 9. 06 kpt. Jirásek ORKD-1131/KPV-OK-2-2006

12.10. 06 kpt. Sajdl ORKD-2447/KPV-HK-06

14.11. 06 pprap. Kunešová ORI-8128/2OHK-6-2006-Ku

28.11. 06 pplk. Brych OKFK-803/13-C-2006

30.11. 06 mjr. Sajdl ORKD-1828/KPV-HK-2006

27.12. 06 mjr. Vávra PPR-2163/OVK-2006

9. 1. 07 mjr. Sajdl ČTS:ORKD-302/2003

11. 1. 07 mjr. Med PSC-357/čj.-KS-2007

23. 1. 07 plk. Strnadová OKFK-114/13-C-2007

6. 2. 07 Ing. Pavlonová KM-4/OPO-Ko-2007

12. 2. 07 por. Švejnoha ORII-7346/OHK1-2006

15. 2. 07 plk. Matoušovský ČTS-ÚOOZ-111/V7-2007

27. 2. 07 plk. Švejdar PPR-102-2/čj.-76-2007

1. 3. 07 kpt. Vachalíková ÚOOZ-32/VO-I-2007

9. 3. 07 Ing. Pavlonová KM-4-4/OPO-Ko-2007

20. 3. 07 por. Švejnoha ORII-7346/OHK1-2006

12. 4. 07 por. Sajdl ČTS:ORKD-1373/TČ-80-2007 odložení
Není třeba konstatovat, že seznam je rozsáhlý. Je z něho zřejmé, které útvary Policie ČR se

trestními oznámením ať již na mne, nebo naopak podanými z mé strany zabývaly a kdo jmenovitě.

Po seznámení s obsahem písemností mezi mnou a Policií ČR je mimo jiné zřejmé, že zatímco oznámením na mne věnovala Policie ČR i přes jejich nepodloženost až nesmyslnost dlouholetou pozornost a po několika letech jsou v současné době předmětem jednání Okresního soudu v Kladně, stejně důsledně a vytrvale odmítala uznat fakta, na která jsem ji v souvislosti s trestnou činností JUDr. Pavla Pikoly v konkurzu 38K 19/99 upozorňoval.

Policisté se, namísto řádného a objektivního vyšetření skutkové podstaty podávaných trestních oznámení vždy spokojili s pouhým vyslechnutím JUDr. Pavla Pikoly a jeho většinou nepravdivá vyjádření povýšili na absolutní a nezpochybnitelnou pravdu.

Přizvaní soudní znalci si své znalecké posudky „cucali z malíčku“. Ve všech případech šlo o velmi zřetelnou snahu dát jednání zdání objektivity a korektnosti. Skutečným smyslem ve všech případech ale bylo získat podklady pro odložení trestních oznámení na JUDr. Pavla Pikolu.S pozdravem Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.