Krajské státní zastupitelství Brno

Mozartova 18/3

602 00 Brno
Stížnost proti postupu Policie české republiky, odboru hospodářské kriminality v Brně, Kounicova 24 ve věci ČTS : PJM – 553/OHK – 22- 2003 a žádost o prověření a dozor

nad dalším policejním postupem.

Jak vyplývá z usnesení, které mi bylo zasláno dne 27.8.2004 pod výše uvedeným jednacím číslem, odložil ho policejní komisař na základě svého přesvědčení, že ve věci nejde o trestný čin (ani kopii tohoto usnesení, ani žádný další písemný materiál nepřikládám, KSZ má nepochybně možnost se s celým spisem seznámit).

Svůj postup odůvodnil dlouhým povídáním, které ne vždy vystihuje realitu a je celé koncipováno tak, aby odpovídalo konečnému závěru.

Považoval jsem za zbytečné stěžovat si na policii, která sotva bude ochotná připustit pochybení svých pracovníků. Více v tomto případě věřím v nestrannost státních zástupců. Považuji také za zbytečné reagovat na každý drobný detail a účelovou formulaci situace ze strany policejního komisaře. Chtěl bych pouze upozornit na rozhodující skutečnosti.

Své oznámení jsem učinil na středočeském krajském pracovišti policie v rámci šetření týkajícího se spisové značky ČVS : KVSC – 2048/2000. Byl jsem velice překvapen, když mi policie z Brna sdělila, že bude záležitost šetřit ona. Všechna fakta, která jednoznačně svědčila o tom, že došlo k trestnému činu jsou totiž ve spisu ČVS:KVSC-2048/2000 již obsažena a jediným, kdo je nejspíš neviděl byl policejní vyšetřovatel a tak smyslem mého oznámení bylo upozornit ho na souvislosti, které mu unikaly. To, že předal šetření do Brna jsem od samého počátku cítil jako účelové opatření, kterým nejen zakrývá vlastní „profesionální slepotu“, ale vrací případ, který už stačilo uzavřít na úplný začátek a navíc ho vytrhuje ze souvislostí. Již v té chvíli jsem si byl jist, že případ bude dříve či později bez reálného výsledku odložen, přesně tak, jak se to stalo.

Nikdy jsem nevyslovil podezření, že došlo k podvodu paděláním akcií. Tuto vyšetřovací verzi se rozhodl sledovat brněnský vyšetřovatel a není těžké uhodnout proč. Bude-li kupř. vysloven názor, že země je 3x tak veliká, jako fotbalový míč, musí každé prověřování této „pracovní hypotézy“ vést k jejímu popření. Tento mechanizmus si nepochybně vyšetřovatel uvědomoval, když si formuloval směr vyšetřování.

Pominu okolnost, že se vyšetřovatel opírá o různé nepřesnosti a odlišnosti ve výpovědích jednotlivých vyslýchaných, které jsou při několikaletém odstupu asi pochopitelné. Jako zcela nezpochybnitelný fakt jsem poskytl notářský zápis potvrzující, že akcie jsou a stále byly v mém držení (to je ostatně patrné i ze spisu ČVS:KVSC-2048/2000). Je tedy zřejmé, že tu došlo k podvodu. Podle mého názoru se ho nejspíš dopustil pan notář Kalous, který sice verbálně tvrdí, že akcie viděl, ve vlastním notářském zápisu nic takového ale neuvedl.

Tímto zápisem však umožnil, aby se skupina podvodníků mohla vydávat za legální orgány společnosti TEMPO Slaný a.s. a nejprve ji „vytunelovat“ a posléze již bez majetku „poslat do konkurzu“.

Souhlasím s panem vyšetřovatelem, že společnost, ani její akcie dnes nemají žádnou cenu. Zdůvodňovat tím zbytečnost vyšetřování mi ovšem připadá stejně logické, jako kdybych hlásil škodu způsobenou odcizením auta a policista mi sdělil, že nebude nic vyšetřovat, protože v době ohlášení krádeže již žádné auto nemám.

Je mi, jako občanovi smutno ze způsobu, jakým naši policisté uvažují a jednají. Věřím, že pracovníci KSZ Brno nemají k trestné činnosti tak benevolentní vztah, jako tamní policie a nejsou ani přesvědčeni, že po zajištění pana Větrovského se v Brně už nikdo další, kdo se snažil a třeba i stále snaží nezákonně obohatit prostřednictvím „zmanipulovaných konkurzů“ nevyskytuje.


Pevné zdraví přeje
Ing. Němec Ferdinand

Slaný 27.9.2004 Vítězná 1568