KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Mozartova 3

601 62 Brno

JUDr. Alena Mátlová


  1. KZn 314/2003-8Vážená paní státní zástupkyně,


obdržel jsem od Vás vyrozumění ve výše uvedené věci. Už z Vašeho vyrozumění jsem měl divný pocit a sice z té jeho části, kde se konstatovalo, že je šetřeno podezření z trestné činnosti zástupců společnosti GMS, s.r.o., v části oznámení, které se týká notáře JUDr. Přemysla Kalouse že ale policie neprovádí žádné úkony, protože tuto část považuje za pouhou součást mé obhajoby.

Připadá mi to absurdní. Akt podivného notářského zápisu byl společným dílem dvou osob a ta méně důležitá a notářských povinností neznalá osoba je možná provinilcem, zatímco osoba vybavená ze zákona mimořádnými pravomocemi, odborně fundovaná a povinná zajistit korektnost notářského aktu je pouze nevinou obětí onoho laika.

Nějak se mi takový přístup ze strany policie nezdá. Působí to na mne dojmem, že policie ještě před zahájením šetření ví, kdo může být viníkem a kdo je zcela mimo jakékoliv podezření.

Nejsem znalý náplně činnosti státních zastupitelstev a zástupců. Mám jen představu, že by tato instituce a její pracovníci měli mj. dohlížet na řádný výkon práce policie a jejich vyšetřovatelů. Věřím, že se nad případem podvodu s akciemi zamyslíte a nedopustíte, aby byl policií z nějakých důvodů odložen.

Zasílám Vám v příloze své poslední vyjádření ve věci a výhrady, které k dosavadnímu postupu policie mám. Je to pouhý zlomek z materiálů a informací, které policie má a nebo by mít mohla, kdyby se ovšem pokoušela skutečně nalézt klíčové osoby tohoto naprosto jasného podvodu.

Věřím, že stejně jako já máte i Vy zájem, aby žádný z podvodů a tedy ani tento nezůstal neodhalen a nepotrestán a to pouze proto, že jejich pachatel má kontakty a krytí ve strukturách, které by v řádně fungující společnosti měly jeho podvod odhalit.
Ve Slaném 6.6.2004
Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568