KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PRAHA

Husova 11

110 00 Praha 1Spisová značka : KZn – 249/99

JUDr. Jakl.Vážený pane,


po několikaletém předvolávání nejprve k podávání vysvětlení a nyní k výslechům, které jsem z řady důvodů začal vnímat jako účelové obtěžování, jsem se obrátil se stížností na postup policie k ministrovi vnitra. Kanceláří ministra bylo mé podání postoupeno k vyřízení Policejnímu prezidiu ČR, odkud mi přišla informace, že osobou nejvhodnější k řešení mé stížnosti jste Vy. Obracím se proto na Vás a věřím, že mne neodkážete na nikoho jiného, ještě kompetentnějšího.

Aby jste nemusel studovat podrobně celý „spis“ a v jeho značném rozsahu Vám nakonec neunikly právě ty skutečnosti, na které si stěžuji, vynasnažím se je v následujících řádcích nějak souhrnně vypsat.

Především. Byl jsem formou několikastránkového usnesení vyrozuměn z čeho jsem obviněn. Přes moje opakované žádosti mi ale nebylo sděleno, proč jsem byl obviněn. Jestliže jsem jako fyzická osoba podnikal a pak založil akciovou společnost, které převzala aktiva mého předchozího podnikání ale zůstala mým majetkem, došlo pouze ke změně ve formě aktiv, nikoliv k poškození mých věřitelů, jak tvrdí obvinění. Právě tak nerozumím obvinění, že jsem „zneužil informací v obchodním styku“. Věřím, že Vy konečně mě poučíte, zda jsem tyto informace zneužil jako fyzická osoba, nebo předseda představenstva založené společnosti a že mě rovněž vysvětlíte, jakým způsobem byly tyto informace v mém vědomí „odděleny“ a jak jsem dosáhnul jejich „přesunu z jedné informační oblasti do druhé“. Samozřejmě chci rovněž uvést konkrétní případy (nebo alespoň jeden) kdy a jak jsem se tohoto zneužití dopustil.

Již několikrát jsem požadoval, aby JUDr. Pikola policii v rámci vyšetřování doložil své tvrzení, že jsem mu bránil ve výkonu povinností správce konkurzní podstaty. Nakonec jsem byl nucen vznést proti němu obvinění z „křivého svědectví“. Obvinil jsem ho rovněž z „poškozování věřitelů“, kterého se dopustil tím, že majetek v hodnotě cca 150-200 milionů Kč zpeněžil za neuvěřitelných 3,5 mil. Kč. Vyjádřil jsem také přesvědčení, že JUDr. Pikola zneužil své pravomoci veřejného činitele a rozdílu mezi částkami, které za svěřený majetek získal pro uspokojení mých věřitelů a které reálně získat mohl, využil pro vlastní obohacení. Upozornil jsem vyšetřujícího pracovníka policie na podvod ze strany společnosti EZOP Conzult.

Jsem přesvědčen, že jde o obvinění velmi závažná, která bych si nedovolil vyslovit, kdyby pro ně nebyl opravdu pádný důvod. Přesto se stále nemohu zbavit dojmu, že je policie nechce brát vážně. Jak JUDr. Pikola, tak i zástupci společnosti EZOP Conzult mají i nadále „statut korunních svědků“, ačkoliv nejsou s pohledu situace nestranní a jejich tvrzení nejsou věrohodná.

Věřím, že dozor nad průběhem vyšetřování odstraní dosavadní „podivně subjektivistický“ přístup ze strany policejních vyšetřovatelů a povede k objasnění celé situace.


Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568, Slaný