Tisková zpráva

Skutečnou příčinou podání návrhu na konkurz společnosti PETROF jsou ekonomické a obchodní problémy GIC

Určeno k okamžitému zveřejnění

Hradec Králové, dne 15. května 2006


Světoznámý výrobce pian PETROF čelí od konce března spekulativně podanému návrhu na konkurz. Návrh podal dřívější dlouholetý americký odběratel na základě účelově vytvořené pohledávky. Údajný dluh, pro který je vedeno soudní řízení proti PETROF, je v nevýznamné výši 2 milionů korun a je založen na nepodložených a nestandardně uplatněných reklamacích. Žalující strana GIC je v současné době vedena jediným zájmem, a tím je získání světoznámé značky pro piana, která by chtěla vyrábět jako levnou produkci v Číně pod zn. PETROF. To je v zásadním rozporu se zájmy majitelů, kteří ve své továrně podporují tradiční výrobu klavírů a pianin nejvyšší světové kvality se všemi znaky zboží evropského původu. Firma PETROF ukončila v roce 2005 a 2006 své hospodaření se ziskem a daří se jí v mimořádně tvrdém mezinárodním konkurenčním prostředí nahrazovat výpadky na americkém trhu způsobené poklesem odběrů od GIC. „Skutečnou příčinou podání návrhu na konkurz naší společnosti jsou, podle mého názoru, ekonomické a obchodní problémy GIC, která se je snaží řešit na náš úkor,“ uvedla ve svém vyjádření jednatelka společnosti Zuzana Ceralová Petrofová.


Dne 15.5.2007 mělo proběhnout soudní řízení v této záležitosti u Krajského soudu v Hradci Králové. Ten však jednání odročil na neurčito.


Oddálení rozhodnutí v této věci je pro nás nepříjemné. Spoléhali jsme na to, že soudu při dnešním jednání doložíme, že podmínky pro prohlášení konkurzu na naši společnost nejsou v žádném případě splněny a že soud přesvědčíme, že nikoliv my dlužíme společnosti GIC za jí tvrzené neoprávněné reklamace, ale naopak ona dluží nám za dodávky hudebních nástrojů částku v přepočtu cca 2,7 mil. Kč. Nicméně odročení dnešního jednání respektujeme a jsme i nadále připraveni poskytnout soudu veškerou potřebnou součinnost k tomu, abychom naši společnost obhájili.“


Přesto však chceme uvést, že neetickým a protiprávním postupem společnosti GIC se cítíme poškozeni. Domníváme se, že jejím záměrem není nic jiného než vyvolat pochybnosti o naší společnosti u našich zákazníků a našich obchodních partnerů a tímto způsobem zvrátit příznivý ekonomický vývoj naší firmy.

Společnost GIC ve vztahu k nám dlouhodobě neplní své závazky, neodebírá zboží, k jehož odběru se zavázala a navíc nám nezaplatila za poslední dodávku nástrojů. Proto jsme se rozhodli aktivně přistoupit k vymáhání našich pohledávek a chystáme na společnost GIC arbitrážní žalobu k rozhodčímu soudu. Dále kvantifikujeme výši škody, která nám byla nepřátelským postupem GIC způsobena, kdy k dnešnímu dni tato škoda již činí min. 25 mil Kč.Tiskovou zprávu vydal PETROF, spol. s r.o.

Za její správnost odpovídá Mgr. Zuzana Ceralová – Petrofová, jednatelka společnosti

Zpracovala a distribuci zajišťuje V.I.A. PRAHA, a.s.
2/1

Pro více informací kontaktujte:

V.I.A. PRAHA, a.s., Bělohorská 274/9, Praha 6, tel.: 220515334-5, fax: 220514762

Mgr. Pavel Šefl, 602/274 215, sefl@via-praha.cz,