ley.cz

DOPORUČUJEME: Jak každý jistě ví, není online casino jako online casino. Doporučujeme web, který vám pomůže vyznat se ve složitém prostředí online sázení.

Pár laických poznámek k soudnímu řízení

Pokud se můžete soudnímu řízení vyhnout, tak se o to pokuste. Opravdu nemá cenu se jen tak pro zábavu s někým soudit. Soudy by sice měly být nezávislé a měli by znát právo, ale někdy tomu tak prostě není, někdy mohou být ve hře "vyšší zájmy", a pak prostě běžný občan nemá šanci. Např. oběti konkurzních podvodů o tom mohou bohatě vyprávět. Tj. pokud to okolnosti umožňují (civilní řízení), pokuste se dohodnout. Soud se může táhnout roky (nejdelší kauza o které jsem slyšel trvala 18 let), a nikde není zaručeno že i když jste v právu, že opravdu vyhrajete.

Výběr advokáta bych přirovnal svou složitostí a důsledky k výběru manžele/lky. Ani to, že máte "špičkového" nebo lépe řečeno dle ohlasu médií špičkového advokáta, neznamená že jste vyhráli. Jednak ten advokát/tka ve skutečnosti nemusí být tak dobrý, jak se mo média staží prezentovat, za druhé i když je opravdu dobrý a zaslouženě známý, není to ještě zárukou toho, že se o vaší kauzu bude starat, jako by to byla jeho vlastní. Navíc advokátovi ve své podstatě o nic nejde, své palmáre si naúčtuje i když kauzu prohraje.

Nejdůležitější je řízení u prvoinstančního soudu. Soudy odvolací většinou, a je to logické, prvoinstanční rozsudky potvrzují. Dovolání často nejsou ani přijmuta, navíc nemají odkladný účinek. Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kam se člověk dostane třeba až po deseti letech boje se soudy místními, jsou často českou justicí nerespektovány.

Tím že advokát dostane plnou moc, nezanikají práva účastníků, rozhodně nezaniká odpovědnost účastníka řízení za jeho výsledek. Tj. účastník řízení by se měl od počátku do konce na řízení aktivně podílet, neměl by vše nechávat na advokátovi.

Základem všecho je spis. Účastník řízení by si měl pořídit jeho kopii, což mu v civilním i trestním řízení umožňuje zákon. Nejpraktičtější je ofocení si spisu digitálním fotoaparátem, a to celého spisu, všech dvoustran, včetně těch prázdných. Toto může zabránit možné pozdější manipulaci se spisem.

Doporučuji si ze soudního jednání pořídit zvukový záznam, soud by to měl sice dělat sám, ale ne vždy se to dodržuje. Může to být užitečné při porovnávání toho co je v protokolu a co se skutečně řeklo, ne vždy to totiž odpovídá a často může jedno slůvko změnit význam celé věty.

Nikdy soudní jednání nepodceňujte, to že jste v právu, to že v trestním řízení jste nevinný, neznamená, že vás nemohou odsoudit..

Podmínky používání O projektu Stats
copyleft 2005-2011