Exekuce


Jedním z nejčastějším právním jevům, který může potkat každého z nás a který může mít velmi závažné následky je zcela jiste exekuce. To že nic nikomu nedlužíte neznamená, že se do exekuce nemůžete dostat. Existují a dokonce prosperují firmy, které se zabývají vymáháním buď již promlčených nebo dokonce neexistujících pohledávek. Ten kdo vůči vám nárokuje pohledávku musí jí nejdřív dát na soud, tj. podat žalobu na vydání platebního rozkazu. Soud vás vyzve, abyste se proti žalobě vyjádřili, tj. podali odpor. Pokud toto neuděláte, soud nezkoumá oprávněnost pohledávky a vydá pro "uznání" platební příkaz. Tj. nemusíte vůbec nic dlužit, pokud na vás kdokoli podá návrh na platební rozkaz k soudu a vy se neodvoláte (nepodáte odpor), tak budete muset zaplatit. Na základě pravomocného platebního příkazu pak může konat exekutor. Pak už je velmi těžké s případem cokoli dělat. ODVOLÁNÍ (ODPOR) MŮŽEME PODAT NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI ZA VÁS.

Exekuce prodejem nemovitosti.
Exekuce by sice měla být "přiměřená", bohužel to v praxi nefunguje. Exekutoři jsou u nás "nad zákonem" tj. za pohledávku v původní hodnotě 30 Kč se dostanete s náklady právního zastoupení, soudních výloh a odměny exekutora na cca. 14.000 Kč. Za exekuci v tého hodnotě vám exekutor může obestavit dům (majetek) v hodnotě několika milionů. Pokud hodnota obestaveného majetku několikanásobně převyšuje hodnotu exekuce, doporučujeme sehnat peníze a exekuci vyplatit. Dá se to smluvně ošetřit, opět je tu spousta firem které nabízí "řešení exekuce" opět jsou to bohužel často podvodníci, kteří jen parazitují na neštěstí druhých. S REVIZÍ SMLUV OD TAKOVÝCHTO FIREM VÁM MŮŽEME POMOCI. Pokud k exekuci prodejem nemovitosti nakonec dojde, často se stává že je Odhadní cena, stanovená soudním odhadcem podhodnocená, z odhadní ceny se pak odvýjí cena za kterou se nabízí nemovitost v dražbě. Navíc je křivý znalecký posudek trestným činem, bohužel se křivými znalci u nás nikdo moc nezabývá, prostě jsou jaksi součástí místního koloritu.


Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2013 Ley.cz o.s. IČO: 02170582