bezplatná právní poradna


(právní poradna zdarma online)

Pokud máte nějaký právní problém, zkuste ho popsat, v případě že k němu jsou důležité dokumenty (rozsudky, smlouvy atd.) pošlete je také. Pokusíme se vám poradit.
Pište na e-mail: info@ley.cz

(tato služba je poskytována zdarma, bez jakékoli záruky, právníky i neprávníky)


časté dotazy:

1. nepřebírám poštu, jak mám zjistit jestli nemám nějaké exekuce

Exekuce na kohokoli lze dohledat v centrální evidenci exekucí, tato služba je ale zpoplatněná (60 Kč za každý dotaz, tj. obecný dotaz a detail každé jednotlivé exekuce), navíc tam ne vždy jsou zapsány všechny aktuální exekuce.
Další možností je dotázat se vašeho místně příslušného soudu tj. obvodního/okresního soudu v místě trvalého bydliště (úředního) na civilní soudní řízení vedená proti vám, hlavně vás budou zajímat platební příkazy. Na nahlédnutí do svého spisu má samozřejmě účastník řízení právo.


2. nezdržuji se na adrese trvalého bydliště, tj. mám problémy s doručováním pošty

Vhodným řešením může být zřízení datové schránky pro fyzické osoby. Zřízení je zdarma, potřebujete pouze připojení k internetu, a veškeré orgány státní správy, soudy, exekutoři atd. vám pokud datovou schránku vlastníte posílají "poštu" do této datové schránky. Zřízení je navíc zdarma.


3. syn má hodně exekucí, mám strach že až po mne bude dědit dům, že mu ho sebere exekutor, mohu ho vydědit?

Vydědení dle zákona samozřejmě možné je, nicméně musí být splněny zákonné podmínky, navíc je toto zcela logicky věřiteli napadnutelné. Můžete pořídit závět, kde dům odkážete někomu jinému než synovi, on ale je stále tzv. neopomenutelným dědicem, tj. musí dostat část která mu náleží ze zákona, i když závěť ho nezmiňuje.Nicméně protože máte stále dispoziční právo s domem nakládat, můžete ho prodat, nebo ho darovat. Když ho darujete potomku v pokolení přímém, tj. např. vnukovi, tak dokonce dle současné právní úpravy neplatíte žádnou darovací daň.


4. objednal jsem si na webu službu "zdarma", následně mi začaly chodit faktury neboť to zdarma nebylo:
5. vzal jsem si půjčku za velmi nevýhodných podmínek, teď mi hrozí že mi seberou dům :
6. exmanželka po mne chce zvýšení výživného:


Podmínky používání O projektu Stats
copyleft 2005-2011