Rozvod


Jednou z nejdůležitějších událostí v životě člověka je bezesporu rozvod, tj. vyřešení majetkových a rodiných záležitostí zvláště po rozvodu. Při "nesprávném" průběhu rozvodu můžete přijít o děti (nezletilé děti budou svěřeny do výchovy druhého manžela), o majetek (vypořádání SJM bude ve váš neprospěch, navíc vám soud může uložit nepřiměřené výživné) a dokonce i o svobodu (zanedbání povinné výživy, tj. neplacení výživného je trestný čin, za který můžete jít do vězení). V extrémních přípacech může být jeden z partnerů nařčen ze sexuálního obtěžování vlastních dětí, což často "nezávislý" soudní znalec potvrdí, i když se to v žádném případě nezakládá na pravdě. Co se rozvodu a souvisejícího opatrovnického řízení týče, doporučujeme v žádném případě toto nepodceňovat a od samého počátku vést veškeré právní kroky s odborníkem. S TÍMTO VÁM MŮŽEME POMOCI.


Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2013 Ley.cz o.s. IČO: 02170582