Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 39
Čestné prohlášení
(1) Správní orgán může místo důkazu připustit čestné prohlášení účastníka řízení, pokud zvláštní
právní předpis nestanoví jinak.
(2) Čestné prohlášení správní orgán nepřipustí, brání-li tomu obecný zájem nebo byla-li by tím
porušena rovnost mezi účastníky řízení. Čestným prohlášením nelze nahradit znalecký posudek.
(3) V čestném prohlášení je účastník povinen uvést pravdivé údaje. Správní orgán musí upozornit
účastníka řízení na právní následky nepravdivého čestného prohlášení.
7)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582