Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 64
(1) Nové řízení ve věci provede správní orgán, jehož rozhodnutí se důvod obnovy řízení týká; týká-
li se důvod obnovy řízení rozhodnutí správních orgánů prvého i druhého stupně, provede nové řízení
správní orgán prvého stupně.
(2) Pokud se důvod obnovy řízení týká pouze řízení před odvolacím orgánem, spojí se rozhodnutí
o obnově řízení s novým rozhodnutím ve věci.
(3) Novým rozhodnutím ve věci se původní rozhodnutí ruší.
(4) Proti novému rozhodnutí ve věci se lze odvolat (podat rozklad).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582