Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 11
(1) Platnost výjimky udělené podle § 9 odst. 2 zaniká, jestliže
a) uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo
b) zanikla platnost zbrojního průkazu nebo zbrojní licence toho, komu byla výjimka udělena.
(2) Výjimka bude odňata, pominul-li důvod, pro který byla udělena.
(3) V případě zániku platnosti výjimky podle odstavce 1 nebo jejího odejmutí podle odstavce 2, je vlastník zbraně kategorie A povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582