Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 13
(1) Platnost povolení vydaného podle § 12 zaniká, jestliže zanikla platnost zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
(2) Povolení vydané podle § 12 odejme příslušný útvar policie, pominul-li řádný důvod, pro který bylo vydáno; to neplatí, bylo-li povolení vydáno podle § 12 odst. 5 písm. f).
(3) V případě zániku platnosti povolení podle odstavce 1 nebo jeho odejmutí podle odstavce 2, je vlastník zbraně kategorie B povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582