Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

Hlava V
Zbrojní licence
§ 31
Zbrojní licence a jejich skupiny
Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence. Zbrojní licence se rozlišují podle důvodů užívání zbraní nebo střeliva a rozsahu oprávnění do skupin
a) A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva,
b) B - opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
c) C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,
d) D - půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva,
e) E - ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
f) F - výuka nebo výcvik ve střelbě,
g) G - zajišťování ostrahy majetku a osob,
h) H - uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti,
i) I - provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti a
j) J - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu.10)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582