Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 54
Povinnosti provozovatele střelnice
(1) Provozovatel střelnice je povinen oznámit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice,
a) změnu provozního řádu střelnice,
b) změnu správce střelnice,
c) změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo
d) ukončení provozování nebo zrušení střelnice.
(2) Provozovatel střelnice je dále povinen vybavit střelnici lékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582