Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 55
Správce střelnice
(1) Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba starší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.
(2) Správce střelnice je povinen
a) při výkonu funkce nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice,
b) zajistit přístupnost provozního řádu střelnice,
c) zajistit ostrahu střelnice v souladu s provozním řádem,
d) zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
e) zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku a
f) oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při provozování střelnice.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582