Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 72
Uchovávání údajů a dokumentace
(1) Údaje v informačních systémech provozovaných podle § 71 mohou být uchovávány v písemné formě, na technických nosičích dat nebo způsobem kombinujícím uvedené formy a ve stejné formě i přenášeny.
(2) Údaje evidované technickými nosiči dat se uchovávají po dobu 15 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány.
(3) Údaje evidované v písemné formě se uchovávají po dobu 5 let od zániku platnosti dokladů, z kterých byly údaje čerpány.
(4) Při uchovávání dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního předpisu.16)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582