Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 73
Poskyt ování údajů
(1) Ministerstvo nebo policie poskytuje údaje z informačních systémů vedených podle tohoto zákona, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
(2) Ministerstvo poskytuje policii z informačního systému zkušebních komisařů údaje nezbytné pro určování zkušebních komisařů k provádění zkoušky odborné způsobilosti.
(3) Policie je oprávněna podnikatelům v oboru zbraní a střeliva, kteří zbraně nebo střelivo nakupují, prodávají, přijímají nebo k tomu vyhledávají objednávky, přenechávají zbraně nebo střelivo jiným, nebo jejich nabytí, prodej nebo přenechávání zprostředkovávají, poskytovat čísla ztracených nebo odcizených zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí.
(4) Policejní prezidium České republiky předává potřebné informace, které má k dispozici,
a) o přepravě zbraní nebo střeliva členskému státu Evropské unie, na jehož území nebo přes jehož území budou přepraveny; o přepravě zbraní nebo střeliva fyzickými nebo právnickými osobami, které nemají místo pobytu nebo sídlo v České republice, informují nejpozději během přepravy,
b) o vydání povolení k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně kategorie B příslušnému členskému státu Evropské unie, má-li osoba, které bylo toto povolení vydáno, místo pobytu i v tomto členském státě, a
c) o nabytí vlastnictví zbraně kategorie C příslušnému členskému státu Evropské unie, má-li osoba, která nabyla vlastnictví k této zbrani, místo pobytu i v tomto členském státě.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582