Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

Hlava XIII
Ustanovení společná
§ 78
Vztah ke správnímu řádu
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení podle tohoto zákona správní řád.22)
(2) V případech, kdy se fyzické nebo právnické osobě žádající o udělení výjimky podle tohoto zákona, o vydání povolení k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie A nebo B nebo střeliva do těchto zbraní, zbrojního průkazu, zbrojní licence, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, dokladu nebo povolení k přepravě nebo o vydání evropského zbrojního pasu v plném rozsahu vyhoví, nevydává se rozhodnutí ve správním řízení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582