Zákon o ozbrojených silách České republiky

§ (1-46)

Oddíl 3
Technická způsobilost vojenských letadel a jejich evidence

§ 35

(1) Technickou způsobilost vojenských letadel schvaluje ministerstvo, jestliže ji již neschválil příslušný schvalovací orgán. 13)

(2) Ministerstvo eviduje vojenská letadla ve vojenském leteckém rejstříku současně
a) vydává osvědčení letové způsobilosti vojenského letadla,

b) přiděluje identifikační číslo vojenského letadla.

(3) Vojenský letecký rejstřík není veřejně přístupný a zapisují se do něj tyto údaje o vojenském letadle:
a) provozovatel,

b) identifikační číslo,

c) typ a výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje,

d) datum zápisu a výmazu z vojenského leteckého rejstříku.

(4) Technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení na vojenských letadlech se provádí ve vojenských zařízeních určených ministerstvem.

(5) Ministerstvo stanoví v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů vyhláškou schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenských letadel.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582