Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 24

Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících
do působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů a jiných
právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich
působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila;
dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí
podle zákonů potřebná opatření k nápravě.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582