Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 28

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda
České republiky.

(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým
zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů plní
Úřad vlády České republiky. Organizační jednotkou Úřadu vlády
České republiky je Generální ředitelství státní služby.2)

(3) Vedoucího Úřadu vlády České republiky jmenuje a odvolává
vláda České republiky. Činnost Úřadu vlády České republiky řídí
vedoucí Úřadu vlády České republiky, s výjimkou organizačních věcí
státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců; v těchto
věcech postupuje vedoucí Úřadu vlády České republiky podle
služebního zákona.3)
------------------------------------------------------------------
2) § 11 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve
správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
3) Služební zákon.

§ 28a

Vláda může zřídit jako svůj poradní orgán Legislativní radu.
V jejím čele stojí člen vlády.


právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582