Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 31

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Vybraná ustanovení novel

Část třetí zákona č. 219/2002 Sb.

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Úřad vlády České republiky působící podle § 28 zákona č.
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, včetně práv a povinností
vyplývajících z pracovněprávních vztahů a dalších právních vztahů,
je Úřadem vlády České republiky podle tohoto zákona.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582