Zákon o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.)

§ (1-72)§ 52

(1) Ministerstvo spravedlnosti vydává právním předpisem po předchozím vyjádření Komory advokátní zkušební řád.

(2) Ministr spravedlnosti jmenuje členy zkušební komise Komory, a to nejméně jednu třetinu jejích členů na návrh Komory a jednu třetinu jejích členů na návrh Nejvyššího soudu.

§ 52a

Ministerstvo spravedlnosti oznamuje sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b).

§ 52b

Ministerstvo spravedlnosti vykonává státní dohled nad činností advokátů a advokátních koncipientů podle § 25a a nad činností advokátů podle § 25c.

§ 52c

Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření Komory stanoví vyhláškou podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, o identifikačních průkazech usazených evropských advokátů a o identifikačních průkazech advokátních koncipientů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582