Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.)

§ (1-189)§ 138


(1) Provozovatel vydá vnitřní řád zařízení, ve kterém stanoví

a) časový rozvrh poskytované zdravotní, psychologické a sociální péče,

b) časový rozvrh poskytování stravy,

c) časový rozvrh a nabídku kulturního a sportovního vyžití,

d) uspokojování kulturních potřeb a sportovního vyžití,

e) časový rozvrh výdeje hygienických potřeb, obuvi, oděvů a prádla,

f) režim návštěv,

g) prostor vymezený pro vycházky a časový rozvrh vycházek pro přísný režim zajištění,

h) prostory, kam je vstup cizincům bez doprovodu policie nebo pracovníka zařízení zakázán,

i) způsob realizace povinné školní docházky,

j) další nezbytné organizačně technické podrobnosti.

(2) Ve vnitřním řádu zařízení, v němž pobývají rodiče s dětmi a nezletilí cizinci bez doprovodu, provozovatel stanoví také nabídku kulturního, sportovního a dalšího vyžití specificky pro různé věkové kategorie.

(3) Vnitřní řád zařízení je vydán v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém, ruském, španělském, čínském, arabském, vietnamském, hindském, popřípadě v dalším jazyce, je-li to pro informování zajištěných cizinců nezbytné.

(4) Vnitřní řád zařízení je umístěn tak, aby byl přístupný všem zajištěným cizincům.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582