Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.)

§ (1-189)§ 17

Cizinec může pobývat na území přechodně
a) bez víza,

b) na základě uděleného krátkodobého víza, dlouhodobého víza, diplomatického víza nebo zvláštního víza,

c) na základě povolení k přechodnému pobytu, anebo

d) na základě výjezdního příkazu.

§ 17a
Krátkodobá víza

Krátkodobým vízem je

a) letištní vízum - vízum typu A,

b) průjezdní vízum - vízum typu B,

c) vízum k pobytu do 90 dnů - vízum typu C,

d) vízum typu A, B nebo C udělené smluvním státem, které jeho držitele opravňuje k pobytu i na území jiného smluvního státu (dále jen "jednotné schengenské vízum").

§ 17b
Dlouhodobá víza

Dlouhodobým vízem je

a) vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D,

b) vízum typu D nebo D+C udělené smluvním státem, které opravňuje jeho držitele k pobytu i na území jiného smluvního státu (dále jen "dlouhodobé vízum smluvních států").

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582